شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا دولت در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در کشور موفق بوده است؟
آری
29.36%

خیر
70.64%

تعداد کل آراء : ۱۸۸۰