شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا با ایجاد شاخه نظامی حزب الله در بحرین و عربستان موافق هستید؟
74.92%

خیر
25.08%

تعداد کل آراء : ۲۰۹۳