شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
کدامیک از شبکه های ماهواره ای مستقل شیعه را برای دیدن انتخاب میکنید ؟
شبکه ماهواره ای ثامن
8.92%

شبکه ماهواره ای ولایت
11.58%

شبکه ماهواره ای سلام
28.33%

شبکه ماهواره ای اهل بیت
15.81%

شبکه ماهواره ای امام حسین
35.37%

تعداد کل آراء : ۶۳۹