شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا وضعیت سیاسی عراق منجر به تجزیه این کشور خواهد شد؟
آری
27.67%

خیر
72.33%

تعداد کل آراء : ۵۸۹