شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
عملکرد شبکه های ماهواره ای شیعه در مواجه با تبلیغات فرق ضاله را چگونه ارزیابی میکنید ؟
خوب
30.61%

متوسط
22.12%

ضعیف
47.28%

تعداد کل آراء : ۲۸۲۶