شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
با دریافت اجباری بیمه از زوار اربعین موافق هستید؟
آری
40.99%

خیر
59.01%

تعداد کل آراء : ۹۶۶