شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
سرنوشت بحرین چه خواهد شد ؟
سرکوبی معترضین و افزایش فشارها بر شیعیان
27.65%

تداوم اعتراضات و سرنگونی ال خلیفه
72.35%

تعداد کل آراء : ۵۴۲۱