شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
اقدامات عراق در خدمات رسانی به زوار اربعین را چگونه ارزیابی میکنید؟
مناسب
79.99%

ضعیف
20.01%

تعداد کل آراء : ۳۸۲۸