شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
مسؤلینی که به نصایح حکیمانه مراجع معظم تقلید بی توجهی میکنند کدامیک از این دو گزینه هستند ؟
غافل
25.66%

اهل تغافل
74.34%

تعداد کل آراء : ۱۱۳۴