شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما برخورد پلیسی با پدیده بد حجابی چه عواقبی به دنبال خواهد داشت ؟
باعث لجاجت و گسترش بدحجابی میشود
75.43%

به مرور بدحجابی از جامعه محو خواهد شد
24.57%

تعداد کل آراء : ۱۹۶۷۶