شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
در انتخابات مجلس به کدام حزب و گروه رای خواهید داد؟
معیارهایی که رهبری اظهار داشتند
38.36%

در انتخابات شرکت نخواهم کرد
44.05%

رای سفید خواهم داد
6.95%

اصولگرایان
7.17%

اصلاح طلبان
3.48%

تعداد کل آراء : ۹۴۹