شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر نقش بیشتری در دامن زدن پدیده بد حجابی در جامعه ایفا میکنند ؟
خانواده
33.19%

سینما
6.46%

مطبوعات
0.51%

صدا و سیما
11.53%

گزینه دوم و چهارم
48.31%

تعداد کل آراء : ۱۳۶۲