شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
به نظر شما قمه زنی موجب وهن مذهب است ؟
بله
47.5%

خیر
52.5%

تعداد کل آراء : ۱۰۱۹