شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

درباره ما
بسم الله الرحمن الرحیم
 

رسانه ها نقش مهمی در جهت‌دهی و مهندسی افکار عمومی دارند. شیعه نیوز بعنوان یکی از قدیمی ترین رسانه های خبری شیعه تلاش دارد در راستای تحکیم وحدت میان احاد شیعیان نقش آفرینی کند .

پرهیز از اختلاف میان گروههای شیعی و تقویت نقاط قوت آنان در راستای رسیدن به وحدت کلمه شیعی از بزرگترین اهداف شیعه نیوز میباشد .

استراتژی دیگر شیعه نیوز که به خاطر آن در ده سال گذشته بارها و بارها مورد حمله وهابیت قرار گرفت، با تفکیک اهل سنت از جریان وهابیت در نزد افکار عمومی میباشد .

جریان سلفی گری و وهابیت تلاش دارد خود را پرچمدار اهل سنت جهان عنوان نموده و جنایات خود را در تاریخ به پای تمام اهل سنت ثبت و ضبط نمایند.

تعظیم شعائر الهی نیز از دیگر اهداف این رسانه شیعی است تقویت روحیه تولی و تبری، میان جوانان شیعه به عنوان میراث شیعی اولویت شیعه نیوز بوده و خواهد بود .

شیعه نیوز رسانه ای مستقل است و تلاش دارد بدون جهت گیری اخبار جهان تشیع را با صداقت و دقت پوشش داده و خطرات احتمالی پیش روی را شناسایی و راهکاری در خور ارائه نماید .

مؤسس: مسعود بحرینی         


زمینه‌ی فعالیت: تمامی حوزه‌های خبری شیعه، جهان اسلام و ادیان اعم از، حوزه های علمیه ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، بین‌الملل، عکس، گرافیک، صوت و فیلم و ...

 

 

In The Name Of God

The media plays an important role in giving direction and shaping public opinion. Shia news, as one of the oldest Shiite news agencies efforts to strengthen the unity among Shiites.
Avoiding discord between Shiite groups and further strengthening their strengths in order to achieve unity among Shiites is the greatest goal of Shia News.
Another strategy of Shia News that made it the target of attacks by Wahhabism repeatedly in the past ten years is the separation of the Sunni Wahhabi stream from the public opinion.
Salafism and Wahhabism are trying to make it look as they are the leaders of the Sunni world and record all their crimes in history on all Sunnis.
Reverencing the divine rites is also another objective of this Shiite news agency such as boosting the spirit of Tawalla and Tabarra as a Shiites heritage among the youth was and remains a priority of this news agency.
Shia news is an independent news agency that efforts to cover the news of the Shiite world without any bias and with honesty and accuracy and to identify potential dangers and provide appropriate solutions.
This news agency is a subset of Intizar International Institute for Strategic Dialogue and all rights belong to the said institute.
 
Concessionaire: Intizar International Institute for Strategic Dialogue
 
Founder: Masoud Bahraini

 : Field of activity
All areas of the Shiite news, world religions, including Islam, seminaries, cultural, social, economic, political, international, photos, graphics, audio and video