شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
ميزان اثربخشي برخورد پليسي با پديده ی بدحجابي
1) تاثير مثبت و مشهود
29.94%

2) بي تأثير و بدون فايده
19.02%

3) داراي آثار منفي فراوان
51.04%

تعداد کل آراء : ۱۳۴۶