شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
نتیجه عینی ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره را چگونه ارزیابی میکنید؟
مطلوب
29.63%

نامطلوب
70.37%

تعداد کل آراء : ۷۸۲۷