شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
فعالیت عوامل وهابیت در ایران را چگونه ارزیابی میکنید ؟
فعال
75%

ضعیف
25%

تعداد کل آراء : ۱۳۲۸