شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
در پی اقدام شنیع عربستان با زائران ایرانی با طرح "تحریم عمره" موافق هستید؟
خیر
9.68%

بله
90.32%

تعداد کل آراء : ۱۰۸۲۳