شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
دستگاه قضایی ایران در خصوص پیگیری پرونده امام موسی صدر روند قابل قبولی را داشته است؟
اری
10.32%

خیر
89.68%

تعداد کل آراء : ۲۵۹۸