شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
کدامیک به ارزشهای شیعی - اسلامی توجه بیشتری خواهد داشت؟
مهدی کروبی
2.48%

محسن رضایی
8.58%

محمود احمدی نژاد
48.08%

میرحسین موسوی
40.86%

تعداد کل آراء : ۴۴۳