شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا با بازگشت عبارت مذهب "حقّه" تشیع به قانون اساسی موافق هستید؟
بله
81.53%

خیر
18.47%

تعداد کل آراء : ۴۰۶۹۵