شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
نظر شما در خصوص اظهارات مولوی عبدالحمید درحمایت از طالبان چیست؟
* محکوم می کنم
* تایید می کنم