شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
بیشترین خطر اعتقادی از جانب کدام یک متوجه جوانان کشور است؟
بهائیت
12.1%

وهابیت
36.26%

شیطان پرستی
22.48%

عرفانهای نو ظهور
29.16%

تعداد کل آراء : ۵۱۸۲