شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
مباني تشیع را بيشتر از زبان چه کساني مي پذيريد؟
سياستمداران
2.52%

اصحاب رسانه
2.52%

دانشگاهيان
19.96%

روحانيت
75%

تعداد کل آراء : ۹۵۲