شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
ایا سیاست و عملکرد مسؤلین تقریب مذاهب کشور را شیوه ای صحیح میدانید؟
اری
19.3%

خیر
80.7%

تعداد کل آراء : ۱۳۷۸