شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا در راستای تقویت و رسیدن به وحدت شیعی موفق بوده ایم؟
بله
46.52%

خیر
53.48%

تعداد کل آراء : ۱۳۲۵۱