شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
رقابت کاندیداها را چگونه ارزیابی میکنید؟
سالم
23.63%

ناسالم
76.37%