شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
آیا حجاب برتر در فیلمهای تولیدی سیما بیشتر ترویج میشود یا تخریب ؟
تخریب میشود
90.49%

ترویج میشود
9.51%

تعداد کل آراء : ۱۷۵۶