شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
به لحاظ رفتاری از کدامیک از مرزداران رضایت بیشتری دارید؟
مرزداران ایرانی
57.21%

مرزداران عراقی
42.79%

تعداد کل آراء : ۱۱۳۸