شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
ایا طرح الزام در برگزاری نماز اول وقت موفق خواهد شد؟
بله
35.95%

خیر
64.05%

تعداد کل آراء : ۱۳۳۸