آرشیو نظرسنجی
به لحاظ رفتاری از کدامیک از مرزداران رضایت بیشتری دارید؟
مرزداران ایرانی
57.21%
مرزداران عراقی
42.79%
تعداد کل آراء : 1138