آرشیو نظرسنجی
امام جمعه مشهد: در کشور ما دین‌گرایی بر دین‌گریزی غلبه دارد. نظر شما چیست؟
دین گرایی بر دین گریزی غلبه دارد
32.35%
دین گریزی بر دین گرایی غلبه دارد
67.65%
تعداد کل آراء : 5205