آرشیو نظرسنجی
دادستان : 74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب ... این راهکار چه نتایجی را به دنبال دارد ؟
این روش کار امد خواهد بود
20.23%
باعث گسترش بدحجابی خواهد شد
33.71%
بی ثمر خواهد بود
46.06%
تعداد کل آراء : 4533