آرشیو نظرسنجی
ایا طرح الزام در برگزاری نماز اول وقت موفق خواهد شد؟
بله
35.95%
خیر
64.05%
تعداد کل آراء : 1338