آرشیو نظرسنجی
آیا در راستای تقویت و رسیدن به وحدت شیعی موفق بوده ایم؟
بله
46.52%
خیر
53.48%
تعداد کل آراء : 13251