آرشیو نظرسنجی
آیا با بازگشت عبارت مذهب "حقّه" تشیع به قانون اساسی موافق هستید؟
بله
81.53%
خیر
18.47%
تعداد کل آراء : 40695