آرشیو نظرسنجی
ایا سیاست و عملکرد مسؤلین تقریب مذاهب کشور را شیوه ای صحیح میدانید؟
اری
19.3%
خیر
80.7%
تعداد کل آراء : 1378