آرشیو نظرسنجی
آیا به شفافیت و صداقت در رسانه های ایران باور دارید؟
آری
27.37%
خیر
72.63%
تعداد کل آراء : 1889