آرشیو نظرسنجی
ميزان اثربخشي برخورد پليسي با پديده ی بدحجابي
1) تاثير مثبت و مشهود
29.94%
2) بي تأثير و بدون فايده
19.02%
3) داراي آثار منفي فراوان
51.04%
تعداد کل آراء : 1346