آرشیو نظرسنجی
نظر شما با نامگذاری هشتم شوال به عنوان روز بقیع
موافق
93.32%
مخالف
6.68%
تعداد کل آراء : 1078