آرشیو نظرسنجی
آیا امام موسی صدر خواهد امد ؟
آری
52.55%
خیر
47.45%
تعداد کل آراء : 5009