آرشیو نظرسنجی
نتیجه عینی ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره را چگونه ارزیابی میکنید؟
مطلوب
29.63%
نامطلوب
70.37%
تعداد کل آراء : 7827