آرشیو نظرسنجی
آیا حوزه علمیه را نهادی مستقل میدانید؟
بله
36.7%
خیر
63.3%
تعداد کل آراء : 1741