آرشیو نظرسنجی
اقدامات عراق در خدمات رسانی به زوار اربعین را چگونه ارزیابی میکنید؟
مناسب
79.99%
ضعیف
20.01%
تعداد کل آراء : 3828