آرشیو نظرسنجی
دستگاه دیپلماتیک کشور در برخورد با حوادث منطقه ( بحرین ، عربستان و...) چگونه عمل کرده است ؟
عالی
12.43%
خوب
8.72%
متوسط
12.27%
ضعیف
16.88%
بسیار ضعیف
49.7%
تعداد کل آراء : 12425