آرشیو نظرسنجی
نظر شما در خصوص قالب جدید سایت
قالب جدید بهتر است
69.7%
قالب قبلی بهتر بود
30.3%
تعداد کل آراء : 165