آرشیو نظرسنجی
مباني تشیع را بيشتر از زبان چه کساني مي پذيريد؟
سياستمداران
2.52%
اصحاب رسانه
2.52%
دانشگاهيان
19.96%
روحانيت
75%
تعداد کل آراء : 952