آرشیو نظرسنجی
آیا از رای خود به آقای روحانی رضایت دارید؟
آری
17.82%
خیر
28.59%
به ایشان رای ندادم
42.18%
در انتخابات شرکت نکردم
11.41%
تعداد کل آراء : 20015