آرشیو نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر نقش بیشتری در دامن زدن پدیده بد حجابی در جامعه ایفا میکنند ؟
خانواده
33.19%
سینما
6.46%
مطبوعات
0.51%
صدا و سیما
11.53%
گزینه دوم و چهارم
48.31%
تعداد کل آراء : 1362