آرشیو نظرسنجی
در پی اقدام شنیع عربستان با زائران ایرانی با طرح "تحریم عمره" موافق هستید؟
خیر
9.68%
بله
90.32%
تعداد کل آراء : 10823